ਬੀਮਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ 75% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ

ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਬੋਰਡ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਵਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਲੋਕਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਓ।

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ

ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ। ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!