ਬੈਂਕਿੰਗ

ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 68% ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਉਹ ਬੈਂਕ ਜੋ ਰੇਵਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ

ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ। ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!